Blossom of love

เครื่องดื่มสุดพิเศษ หอมหวานจากชากุหลาบ เฉพาะวาเลนไทน์นี้ ชากุหลาบน้ำผึ้งเลมอน ชากุหลายลิ้นจี่ โรซี่ชิโน่ และ ชากุหลาบร้อน ชากุหลาบลิ้นจี่ ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. เป็นต้นไป

Share