New Drinks


Blossom of love
New Drinks, New Product, Products |
February 07, 2018

Blossom of love

เครื่องดื่มสุดพิเศษ หอมหวานจากชากุหลาบ เฉพาะวาเลนไทน์นี้ ชากุหลาบน้ำผึ้งเลมอน ชากุหลายลิ้นจี่ โรซี่ชิโน่ และ ชากุหลาบร้อน ชากุหลาบลิ้นจี่ ตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. เป็นต้นไป


Iced Fruit Tea
New Drinks, New Product, Products |
February 07, 2018

Iced Fruit Tea

สดชื่น ไปกับ ชาผลไม้ ต้อนรับซัมเมอร์ สตรอเบอร์รี่มินท์ไอซ์ที เลมอนบลูเบอร์รี่ไอซ์ที และ พีชอินแบล็คไอซ์ที